Organisasi Siswa Intra Sekolah SMA Santa Angela

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 053/SMA.STA/S.6/VIII/2015

 

Surat keputusan Pengurus PK-OSIS dan Pembina OSIS Tahun Pelajaran 2015-2016

Menimbang:

  1. Bahwa satu-satunya organisasi siswa di sekolah adalah OSIS
  2. Bahwa penanggungjawab PK-OSIS di sekolah adalah Kepala Sekolah dibantu oleh Wakasek Kesiswaan , para guru sebagai Pembina OSIS
  3. Bahwa dirasa perlu melantik Pembina OSIS dan Pengurus PK-OSIS untuk masa jabatan tahun 2015-2016

Mengingat:

  1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 039/2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
  2. Surat Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1383/C.C4/MN/2010 tentang Pedoman Kesiswaan,
  3. Hasil Rapat PK dan Tim Formatur pada Hari Sabtu, 1 Agustus 2015 dan Senin, 10 Agustus 2015

Menetapkan: Susunan Pengurus PK-OSIS periode tahun 2015-2016

PEMBINA OSIS PERIODE TAHUN 2015-2016

  1. Yohanita Salvatrix Budiningsih, S.Pd
  2. Dra M M Lies Supriyantini

 

PENGURUS PK PERIODE TAHUN 2015-2016

Pengurus Inti PK :

Ketua                                        : Christian Jason S                    XI IPA 4

Wakil Ketua                             : Brigitta Isabella B. S.             X MIA 5

Sekretaris-1                             : Edith Wulan Adelia                XI IPA 1

Sekretaris-2                            : Stefany                                      X MIA

Anggota Inti-1                        : Frittandi                                   XI IPA 1

Anggota Inti-2                        : Christopher Owen                 X MIA 6

Pengurus Tiap Kelas

PENGURUS PK

NO. KELAS PK 1 PK 2
1 X MIA 1 Christina Audrey Putri Priscilla Lesmana
2 X MIA 2 Kevin Tanvis Maximillian
3 X MIA 3 Lolita Gabriella A. Cyril Faustina W.
4 X MIA 4 Gabriella Dhebee Merrie Nymph
5 X MIA 5 Bella Fany
6 X MIA 6 Christopher Owen Michelle Kapiloka
7 X IIS 1 Michelle Ariel
8 X IIS 2 Daniel Loreta
9 X IBA Shelly David
10 XI IPA 1 Edith Adelia Felicia Everillem
11 XI IPA 2 Arnityasih Pirenangtyas Leonardo
12 XI IPA 3 Christian Jason -
13 XI IPA 4 Chyntia William
14 XI IPA 5 Ivan Kana
15 XI IPS 1 Abraham Hansel Adriel Zaehary
16 XI IPS 2 Gabriela Natania Rico Gratianus
17 XI BHS Maelika Michelle
18 XII IPA 1 Eleonora Julianti Hansel Taffarel
19 XII IPA 2 Ignatius Pradipta Seto David Setiawan
20 XII IPA 3 Kristiyanto Yunita
21 XII IPA 4 Alfaelias Waristino S. Anastasya Indah Tiotia
22 XII IPA 5 Yogi Surbakti Frederick Budiman
23 XII IPS 1 Hana Elisabeth Novia Kurniawan
24 XII IPS 2 Dennis Marcelinno Sarah Davina
25 XII BHS Irene Vricorista Maria Monika Gunawan

 

PENGURUS OSIS PERIODE TAHUN 2015-2016

Pengurus Inti OSIS :

  Ketua                           : Nathanael Sigit                     XI IPA 1

Wakil Ketua                 : Ivan Alvianto                        X MIA 1

Sekretaris-1                : Bernadetha Josepha             XI IPA 5

Sekretaris-2                : Milka Vanessa                       X MIA 5

Bendahara-1               : Florentia Metta                     XI IPA 3

Bendahara-2               : Veronica Earline                  X MIA 4

Pengurus Sekbid            :

Seksi Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Ketua                           : Jessica Lovia B                                 XI IPA 2

Wakil Ketua               : Ega Krisnawati                                  XI BHS

Anggota                      : Cornelius Edbert                               X IIS 2

Seksi Pembinaan Budi Pekerti dan Akhlak Mulia

Ketua                           : Catherina Maraya P.                       XI IPA 3

Wakil Ketua               : Cheryl Vania                                     XI MIA 4

Anggota                      : Theresia Sherlina                             X MIA 6

……………………………..Grisella Vania A.                               X MIA 5

……………………………..Nadia                                                   X IIS 2

Seksi Pembinaan Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

Ketua                           : Hanalia Valentine                  XI BHS

Wakil Ketua               : Felicia Everilliem                   XI IPA 1

Anggota                       : Irfan                                         X IPA 4

………………………………Michael Christian S.              X MIA 2

Seksi Pembinaan Prestasi Akademik, Seni dan atau Olahraga Sesuai Bakat dan Minat

Ketua                          : Benediktus Gary J                          XI IPA 5

Wakil Ketua              : Kanisius Sosrodimardito              X MIA 2

Anggota                     : Farica Raissa                                    XI IPS 2

…………………………….Melani Angelina                               X MIA 1

Seksi Pembinaan Demokrasi, HAM, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan dan Toleransi Sosial, dalam Konteks Masyarakat Plural

Ketua                            : Kent Jordan                               XI IPA 2

Wakil Ketua                 : Yohanes Vincent F.                  XI IPA 3

Anggota                         : Agustinus Tobias Adikavi      X MIA 5

…………………………………Livia Vina Erawan                  X MIA 3

Seksi Pembinaan Kreativitas, Ketrampilan dan Kewirausahaan

Ketua                            : Daminikus A. F.                    XI IBA

Wakil Ketua                 : Chyntia Angelina                 XI IPA 4

Anggota                        : Raelis Wibisono                   XI IPA 1

Seksi Pembinaan Kualitas Jasmani, Kesehatan dan Gizi Berbasis Sumber Gizi yang Terdiversifikasi

Ketua                            : Veronika Serina                      XI IPA 5

Wakil Ketua                 : Stephanie Joey                       XI IPA 2

Anggota                         : Ricky Hendrawan                 XI IPA 2

………………………………..Wenseslaus Marcello X.      X MIA 1

………………………………..Robin Viltoriano                   X MIA 4

Seksi Pembinaan Sastra dan Budaya

Ketua                            : Keizia            Danielle              XI IPS 2

Wakil Ketua                : Vincent Susanto                      X MIA 3

Anggota                       : Jason Signori                           X IPA 2

………………………………Jason Francis T.                      X MIA 2

 

Seksi Pembinaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

Ketua                            : Rukmaryo Firman H.              XI IPA 2

Wakil Ketua                 : Anastasia Karina B.               XI MIA 4

Anggota                         : Bunga Cinde L.                        X MIA 3

Nasehat St. Angela

"Jangan ragu-ragu Dia yang telah memilih anda untuk tugas yang penting ini, Dia juga yang memberi kekuatan untuk menyelesaikannya asal dari pihak anda tidak mengecewakan Dia. (Prakata 16b)"


Copyright © Kampus Santa Angela 2015

Developed by AAB™ - GeoSystem -